Zvěřina

Každý druh zvěře má svá specifika zejména proto, že aroma masa se mění v průběhu roku v závislosti na potravě a ročním období. Všeobecně platí, že zvěřinové maso je výrazné chuti a patří mezi delikatesy vyhledávané po celém světě. Postupy přípravy zvěřinového masa nejsou o mnoho rozdílné než u běžného masa, ale přesto, záleží na detailech. Zveřinu dodáváme především mraženou, jelikož lovná sezóna pro jednotlivé druhy je dlouhá jen několik týdnů až měsíců.

Zvěřinu u nás najdete velmi kvalitní jak z České republiky, ale také původem z Afriky, kde se za zvěřinu považuje například pakůň, blesbok či zebra.